Thứ tư, 29/11/2023 - 23:11|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Công Đông quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
 • Võ Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985187709
 • Trương Văn Hơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0369147977
 • Lê Tấn Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916310767
  • Email:
   letanloigcd@tiengiang.edu.vn